Dzieci już mogą się bawić

129
Po remoncie.

Jeszcze miesiąc temu dzieci w Blizocinie miały do zabawy zarośnięty i mocno zdewastowany plac. Dorosłych dziwił brak jakichkolwiek prac w tym miejscu, chociaż plac miał być wyremontowany z funduszu sołeckiego.

Tak wyglądał plac zabaw jeszcze na początku sierpnia.
Tak wyglądał plac zabaw jeszcze na początku sierpnia.

Z pytaniem o szanse na remont placu zwróciliśmy się do Ewy Warzechy, sołtyski Blizocina.

Plac zabaw istnieje we wsi od czterech lat – powiedziała. – Kiedy zostałam sołtysem, okazało się, że remont placu jest priorytetem. Postanowiłam więc, że przeznaczę na ten cel tegoroczny fundusz sołecki. Na czerwcowej sesji rady gminy uchwalono zmianę budżetu, ponieważ pierwotnie był przeznaczony na inny cel. 
Teraz blizociński plac zabaw jest już po remoncie. Istniejące ogrodzenie naprawiono i pomalowano impregnatem do drewna, wszystkie części metalowe i drewniane zostały również pomalowane, wzmocniono wszystkie linki, dokręcono luźne śruby oraz naprawiono schodki.

Po remoncie.
Po remoncie.
Plac został także posprzątany i wykoszony.
– Większość prac wykonaliśmy we własnym zakresie, dzięki pomocy mieszkańców – opowiada Ewa Warzecha. – Fachowcowi zlecono tylko wykonanie technicznych napraw. W lżejszych pracach bardzo pomogły dzieci; gdyby nie ich pomoc, plac nie byłby tak szybko skończony.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here