Dzienne Archiwum: 12 września 2015

Można składać propozycję do budżetu pełnomocnika

Pełnomocnik burmistrza Obornik Śląskich ds. zapobiegania uzależnieniom Magdalena Wolikowska informuje, że można składać propozycje do budżetu profilaktyki na rok 2016.

Co wolno sejmikowi, a co wojewodzie?

Od 1990 r. władza samorządowa w Polsce ma charakter trójstopniowy: gminy, powiaty i województwa, przy czym nie jest to system hierarchiczny – każdy z organów władzy określonego stopnia jest samodzielny (nie podlega organowi władzy wyższego stopnia). Dla pełnej jasności, trzeba podkreślić, że ta samodzielność musi się mieścić w granicach obowiązującego prawa.

Przeszedł 500 km w 2 tygodnie

Wiele siły, samozaparcia, a także doskonałego przygotowania fizycznego trzeba, aby dokonać tego, co udało się Łukaszowi Polakowi, mieszkańcowi Obornik Śl. Przeszedł on 500 km w zaledwie 2 tygodnie i już we wrześniu otrzyma "Diamentową Odznakę GSS" przyznawana przez COTG PTTK w Krakowie.

Czy dostanę mandat?

Aby ominąć zaparkowane pojazdy muszę przekroczyć podwójną linię ciągłą, inaczej się nie da. Dlaczego mam się narażać na mandat? - pyta nasz czytelnik z Obornik Śląskich