Wojewoda rozstrzygnie wątpliwości

275
Gminne ośrodki kultury działają w oparciu o statut. Jest to akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania instytucji.

Bez akceptacji tego dokumentu GOKiB nie może realizować swoich zadań.

Co statut ma uwzględniać określa ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jest w niej zapis dotyczący prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić

Projekt statutu został opracowany przez dyrektorkę Elżbietę Michtę i przeszedł weryfikację radcy prawnego. Teraz został przesłany do wojewody i od jego decyzji zależy, czy dokument pozostanie w obecnej formie, czy zostanie poprawiony.

Więcej w wydaniu papierowym
lub e-wydaniu.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here