Czy warto korzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej? Część 3.

45

Naprawa uszkodzonego pojazdu

3. Forma prawna działalności – wskazane jest, aby podmiot ten działał w formie spółki prawa handlowego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej, które są uznanymi formami działalności w branży finansowej.

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), które stanowi zabezpieczenie interesów klienta na wypadek wadliwych działań kancelarii, które skutkują stratami po stronie klienta. Na rynku są firmy posiadające polisy, których sumy gwarancyjne polis kształtują się na poziomie kilku milionów złotych.

5. Certyfikat ochrony danych osobowych – certyfikat taki potwierdza wysoki poziom ochrony danych osobowych klientów co ma znaczenie z tego względu, że kancelaria odszkodowawcza chcąc skutecznie reprezentować klientów musi zgromadzić wiele informacji na ich temat, a wiele z nich to tak zwane dane wrażliwe. Stąd też ważne jest odpowiednie, bezpieczne przechowywanie tych danych.

6. Posiadane certyfikaty poświadczające rzetelność i wiarygodność rynkową, które są przyznawane przez zewnętrzne podmioty po wnikliwej weryfikacji.

W kolejnym artykule będziemy kontynuować tematykę współpracy poszkodowanych z wyspecjalizowanymi kancelariami odszkodowawczymi i wynagrodzenia dla tych kancelarii. A już teraz zapraszamy naszych Czytelników do podzielenia się z nami swoimi doświadczeniami w bojach z firmami ubezpieczeniowymi – tel. 71 3872131 lub redakcja@nowagazeta.pl.

TL

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here