Czy warto korzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej? Część 2.

78

Wynagrodzenie kancelarii odszkodowawczej za wykonaną pracę to jeden z najważniejszych aspektów współpracy z tego rodzaju podmiotami. Pomimo różnych rozwiązań w praktyce przyjęło się, że kwota wynagrodzenia stanowi pewien procent od uzyskanych środków. Procent ten wynosi z reguły od 20% do 35% netto odzyskanej kwoty, powiększonej o 23% podatku VAT (sam podatek nie stanowi jednak dochodu kancelarii odszkodowawczej, przekazywany jest do budżetu państwa).

Ostateczna wysokość prowizji uzależniona jest od wielu czynników – spodziewanej kwoty dochodzonych roszczeń, spodziewanego stopnia skomplikowania sprawy, konieczności zaangażowania dodatkowych sił do prowadzenia sprawy, a także… od zdolności negocjacyjnych osoby uprawnionej do świadczeń i przedstawiciela kancelarii odszkodowawczej.

Więcej na następnej stronie…

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here