Sprawdź, czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT

123

Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” jest dostępna dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa jest skierowana
w pierwszej kolejności do  podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia
w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Podatnicy  będą mogli sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Wpisanie w stosowne pole identyfikatora podatkowego NIP, pozwoli sprawdzić status podatnika VAT. Pytający otrzyma 1 z 3 następujących  komunikatów:

  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT

  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny

  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony

Usługa daje możliwość wydruku zwracanego komunikatu wskazującego status podmiotu
w VAT.

Podatnicy nadal będą mogli skorzystać z dotychczasowej możliwości wnioskowania
o zaświadczenie z urzędu skarbowego w tym zakresie, czy też telefonicznego kontaktu
z urzędem skarbowym w celu potwierdzenia tego statusu.

Usługa Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” jest dostępna na Portalu Podatkowym. Utworzenie Portalu Podatkowego – nowego kanału komunikacji administracji podatkowej
z podatnikami, daje możliwość  udostępniania  usług, które  pozwalają podatnikowi m.in.  na elektroniczną weryfikację różnych informacji. 

Portal Podatkowy i jego funkcjonalności są dostępne również na urządzeniach mobilnych, które posiadają zainstalowane kompatybilne przeglądarki. Umożliwi to praktycznie weryfikację podatnika w VAT z każdego miejsca.

 

Adres usługi https://pfr.mf.gov.pl/?link=vat

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here