Roszczenie regresowe – przykładowe kwoty roszczeń

518

Chcąc odpowiedzieć na tak postawione pytanie podkreślić należy, że każdy przypadek jest inny, stąd też ostateczne roszczenia ubezpieczyciela mogą być (i przeważnie są) zróżnicowane. My wskazujemy przykład dość częstego zdarzenia, w którym pozornie „nikt nie ucierpiał”.

Pan Marcin poruszał się prawidłowo swoim samochodem drogą z pierwszeństwem przejazdu, gdy nagle z drogi podporządkowanej wyjechał w niego pan Michał, który nie posiadał prawa jazdy. W wyniku zderzenia w samochodzie pana Marcina doszło do poważnych uszkodzeń prawego boku oraz wystrzelenia poduszek powietrznych i napinaczy. Z uwagi na stosunkowo wysoką wartość samochodu szkoda została zakwalifikowana jako częściowa, zaś koszt naprawy oszacowano na około 15 tys. zł. Dodatkowo, ponieważ samochód nie nadawał się do dalszej jazdy, zabrała go laweta (300 zł), a pan Marcin korzystał przez 37 dni z samochodu zastępczego (250 zł/doba).

Pan Marcin wskutek wypadku doznał skręcenia kręgosłupa szyjnego, pojawiły się też komplikacje neurologiczne. Ponieważ nie chciał czekać na wizyty refundowane przez NFZ, udał się do prywatnych placówek medycznych, gdzie został wszechstronnie zbadany oraz poddany zabiegom rehabilitacyjnym. Łącznie na leczenie wydał 3500 zł, co udokumentował fakturami.

Więcej na następnej stronie…

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here