Stypendia pomostowe dla studentów

167

Stypendia pomostowe skierowane są do uzdolnionych maturzystów, którzy po raz pierwszy podeszli i zdali egzamin maturalny w roku 2015, mieszkają w małych miejscowościach Dolnego Śląska (poniżej 20 tys. mieszkańców) oraz dostali się na I rok studiów dziennych magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia do nadawania tytułu naukowego magistra.

Stypendia mają pomóc „świeżo upieczonym” studentom, pochodzącym z niezamożnych rodzin, przetrwać najtrudniejszy, pierwszy rok studiowania.

Organizatorem Programu Stypendiów Pomostowych na terenie całego kraju jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi (dalej FEP). Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) jest jej dolnośląskim partnerem (Organizacją Lokalną).

W roku akademickim 2015/2016 każde stypendium wyniesie 5 tys. zł rocznie (500 zł miesięcznie, wypłacanych przez 10 miesięcy roku akademickiego 2015/2016).

Wkład finansowy Fundacji Edukacji Międzynarodowej (25 proc. wartości każdego stypendium) możliwy jest ze środków programu stypendialnego „zDolny Śląsk”.

Tymczasem środki przekazywane przez FEP pochodzą od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji BRE Banku, Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego i Fundacji Wspomagania Wsi.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.fem.org.pl

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here