W głosowaniu wygrał projekt wiejski

262
Fot. www.trzebnica.pl

Władze Trzebnicy tak sformułowały zasady budżetu, że również inwestycje i przedsięwzięcia na wioskach mogły być poddawane pod głosowanie.

I tak na 25 projektów, które spełniały kryteria (w sumie zgłoszono 31 projektów) oddano łącznie 8268 głosów, z czego 7530 ważnych i 738 głosów nieważnych.

Najwięcej głosów, bo aż 1120, otrzymał projekt:

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej i boiskach sportowych w Komorowie – budowa drogi dojazdowej i wyposażenie boisk sportowych w zaplecze szatniowe i sanitarne”.

Drugą liczbę głosów otrzymał projekt Park Aktywności dla dzieci przy Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy – 1053 głosy.

Przystań dla rowerzystów w Szczytkowicach, na trasie Rowerowej Drogi Krzyżowej otrzymała 777 głosów, a o głos mniej pomysł na wykonanie przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego, uwzględniając projekt placu manewrowego, placu zabaw dla dzieci, modernizacji schodów oraz zagospodarowania terenów zbocza do celów rekreacyjnych.

Pozostałe wyniki:

„Sołeckie dni kultury dla dzieci i seniorów” z Jaźwin, Koczurek, Komorowa, Ligoty, Masłowca, Szczytkowic i Ujeźdźca Wielkiego – 23 głosy;

„Miejsca piknikowe na trasie rowerowej we wsiach: Skarszyn, Boleścin, Piersno i Głuchów Górny”- 725;

„Zakup oraz montaż trzech progów zwalniających w Kobylicach” – 82;

„Opracowanie projektu rewitalizacji Parku Miejskiego przy ul. Obrońców Pokoju” – 67;

„Plac zabaw w Droszowie” – 62;

„Zagospodarowanie terenu w sołectwie Biedaszków Wielki poprzez utworzenie Parku sportowo-rekreacyjnego” – 663;

„Fitbiegi – zajęcia łączące bieganie z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi i modelującymi sylwetkę (Stadion Miejski w Trzebnicy)” – 53;

„Poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców oraz utrzymanie porządku publicznego ul. Henryka Pobożnego w Trzebnicy” – 8;

„Remont i rozbudowa parkingu przy ul. Wałowej w Trzebnicy, remont chodnika” – 521; „Fontanna dla dzieci” – 261;

„Małe parkingi rowerowe w Ujeźdźcu Małym”  – 1;

„Organizacja społecznego „Kącika bibliotecznego” w Ujeźdźcu Małym” – 0;

„Doposażenie boiska sportowego (piłkochwyt – Ujeździec Mały)” – 372;

„Doposażenie boiska sportowego (ławeczki – Ujeździec Mały)” – 1;

„Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie niezbędnych zezwoleń na budowę świetlicy wiejskiej w Skarszynie wraz z aneksem sportowym” – 283;

„Bezobsługowa wypożyczalnia rowerów” – 3;

„Progi zwalniające (ul. Łąkowa w Trzebnicy)” – 14;

„Wykonanie chodnika (ul. Jana Kilińskiego w Trzebnicy)” – 103;

„Siłownia plenerowa (Stadion Miejski w Trzebnicy)” – 141;

„Mobilne boisko wielofunkcyjne – GolBox” – 0;

„Instalacja podestu scenicznego w auli Szkoły Muzycznej im. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy” – 244.

Przypomnijmy, że do podziału przeznaczono 100 tys. złotych.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here