Sesja z absolutorium i powołaniem skarbnika

301

W programie znajdą się sprawozdania z działalności przewodniczącego i burmistrza, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Prusice za 2014 rok, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, a także wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Igorowi Bandrowiczowi.

Radni będą głosować między innymi uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prusice za 2014 rok, oraz zdecydują o udzieleniu absolutorium burmistrzowi, a także o powołaniu nowego skarbnika gminy Prusice.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here