Absolwenci gimnazjów – czas na decyzję!

467
Uczennice kl.II LO: Natalia Góral, Martyna Majda i Magdalena Bembenek zajęły 2 miejsce na Dolnym Śląsku w konkursie \"Zoom in on America\", organizowanym przez Konsulat Generalny USA w Krakowie.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Państwowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy, po pożegnaniu w kwietniu 130 absolwentów, którzy z powodzeniem ukończyli szkołę i przystąpili do egzaminów maturalnych, stworzyło uniwersalną ofertę dla przyszłych licealistów.

Na stronie internetowej szkoły www.pzs1trzebnica.pl można śledzić jej szczegóły.

W roku szkolnym 2015/16 nasze liceum będzie miało już 70 lat. W ramach obchodów jubileuszu organizujemy spotkania uczniów z naszymi starszymi i młodszymi absolwentami. Ci ostatni chętnie włączają się w akcję rekrutacyjną do naszego liceum, przekonując swoich młodszych kolegów i koleżanki, dlaczego warto było się uczyć w trzebnickim LO.

Podkreślają szczególnie dobre przygotowanie do studiów wyższych na różnych uczelniach i kierunkach, co daje nam potwierdzenie trafności uniwersalnego doboru oferowanych profili: humanistyczno-medialnego, politechnicznego, przyrodniczo-medycznego i ekonomicznego.

Uczeń po pierwszym roku może zmienić wybraną klasę, jeśli uzna, że pierwotny wybór nie był dobry. Nie bez znaczenia jest też dla naszych absolwentów fakt, że szkoła jest przyjazna dla uczniów, bezpieczna i że nie trzeba tracić czasu na uciążliwe dojazdy.

Od roku szkolnego 2015/16 modyfikujemy też zasady nauczania języków obcych, które już od kilku lat odbywają się u nas w grupach międzyoddziałowych na różnych poziomach zaawansowania.

Kandydat może wybrać dowolnie język angielski lub niemiecki na poziomie rozszerzonym, niezależnie od tego, który z tych języków był wiodącym w gimnazjum. Ilość godzin języka obcego wybranego na poziomie rozszerzonym jest znacząco wyższa niż w innych szkołach i wynosi po 6 godz. tygodniowo w kl.II i III, co daje możliwość dobrego przygotowania się do matury z języka obcego w zakresie rozszerzonym.

W bieżącym roku szkolnym język angielski na poziomie rozszerzonym zdawało 71 osób, czyli ponad połowa abiturientów. Drugi język obcy nauczany jest na poziomie podstawowym również w grupach międzyoddziałowych, uwzględniających poziom zaawansowania.

Pracownie języków obcych posiadają nowoczesną bazę multimedialną z dostępem do Internetu. Uczniowie mogą też doskonalić swe umiejętności w zakresie obu języków podczas wymian międzynarodowych z Niemcami z Loeningen w Dolnej Saksonii i Sinzig w Nadrenii.

Sukcesy w konkursach wojewódzkich i powiatowych, zajęcia na wyższych uczelniach, szczególnie w języku angielskim, świadczą o wysokim poziomie nauczania języków obcych. SZKOŁA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ – to hasło rekrutacyjne wymyślone przez naszych uczniów.

Zapraszamy – niech to będzie także Twoje LO!

Anna Grzegorczyk wicedyrektor PZS w Trzebnicy

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here