Można otrzymać środki na kulturę – do 15.06.2015 można składać wnioski

159

Celem konkursu jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy między Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji a aktywnymi społecznie i kulturalnie mieszkańcami gminy Wisznia Mała, odkrywanie i rozwijanie ich kulturotwórczego potencjału oraz realizacja najlepszych inicjatyw wyłonionych w drodze konkursu.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Wisznia Mała występujących jako grupa formalna, grupa nieformalna lub osoba indywidualna.

Termin realizacji projektu inicjatyw musi zawierać się w okresie
od 1 sierpnia do 10 listopada 2015 r. Planowane jest wyłonienie
od 3 do 7 inicjatyw,
na ogólną kwotę 30 tys. zł.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 5 tys. złotych.

OKSiR w Wiszni Małej zapewnia przy realizacji wyłonionych w konkursie inicjatyw lokalnych wsparcie finansowe, infrastrukturalne oraz merytoryczne.

Realizacja wybranych inicjatyw dofinansowana będzie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015 oraz z budżetu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej.

Wnioski należy składać do 15 czerwca, do godz. 16 w OKSiR.

Wszelkie informacje: znajdują się na stronie www.oksir.wiszniamala.pl w zakładce „Kultura na Zakręcie” oraz na Facebooku https://www.facebook.com/kulturanazakrecie

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here