Niezmywalne symbole starego ustroju

592
Napis na pomniku - "Wieczna chwała bohaterom poległym w walkach o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny".

Likwidacja pomnika miała być jednym z projektów w Budżecie Obywatelskim.

Nie przeszła do etapu głosowania, ponieważ jak mówi regulamin – każdy zgłaszany projekt musi być technicznie możliwy do realizacji.

Likwidacja pomnika musiałaby być poprzedzona wystąpieniem o opinię do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, która zgodnie z umową polsko-rosyjską z 1994 roku o grobach i miejscach pamięci musiałaby wystąpić do Federacji Rosyjskiej o zgodę na likwidację pomnika, co w obecnych realiach politycznych jest nierealne – możemy przeczytać na stronie internetowej trzebnica.pl

Innym powodem wykluczenia tej propozycji z kolejnego etapu konkursu jest fakt, że

pomnik Armii Czerwonej wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków i obiekt jest objęty ochroną konserwatorską.

Michał Śmieszkowski (KORWiN) – wnioskodawca projektu, przed jego złożeniem mówił: – W zeszłym roku świętowaliśmy 25-lecie wolności w Polsce, a w Trzebnicy dalej zobaczyć możemy symbole starej władzy, starego ustroju i życia pod rosyjską okupacją. Rozumiem, że gdyby był tam jakiś cmentarz radziecki, to przez szacunek dla zmarłych nie wnosilibyśmy o likwidacje pomnika. Jest to jednak tylko gminna działka, nie żadne miejsce kultu. 

Poprosiliśmy oddział partii KORWiN Trzebnica o komentarz po odrzuceniu ich projektu.

Odpowiedzieli, że wolą się wstrzymać przed wypowiedziami na ten temat.

Poza pomnikiem, z Budżetu Obywatelskiego odrzucono jeszcze pięć innych projektów.

Jeden z nich – stworzenie studium uwarunkowań dla budowy nowej siedziby biblioteki miejsko-gminnej w Trzebnicy odrzucono, ponieważ gmina już wybrała miejsce, w którym biblioteka powstanie.

Z pozostałych czterech zrezygnowano, ponieważ zakładały one budowę inwestycji na działkach nienależących do gminy Trzebnica.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here