Gdzie wyrzucać zużyte filtry?

2860

Odpowiada na to pytanie naczelnik wydziału rolnictwa i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Trzebnicy Szczepana Gurboda: – Filtry do kawy i herbaty, zawierające resztki tych substancji, można wyrzucać do pojemników zawierających zmieszane odpady komunalne. Natomiast zużyte filtry wodne do dzbanków filtrujących, lodówek czy wkłady do okapów kuchennych i inne podobne zalicza się do tak zwanych odpadów trudnych i jako takie na terenie naszej gminy należy je dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Trzebnicy przy ulicy Milickiej 47.

Każda gmina jest zobowiązana do prowadzenia takiego punktu na swoim terenie.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here