Konkurs z cennymi nagrodami

169

Wystarczy odpowiedzieć na 2 pytania, wypełnić kupon znajdujący się w aktualnym wydaniu NOWej gazety trzebnickiej i przesłać go (lub dostarczyć osobiście) do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Trzebnicy na adres: ul. Obrońców Pokoju 7, 55-100 Trzebnica do 3 czerwca.

Wśród kuponów z największą ilością prawidłowych odpowiedzi PSSE rozdzieli 3 nagrody. Podpowiedzi można znaleźć w Ustawie z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ogłoszenie wyników i odpowiedzi na łamach NOWej gazety 9 czerwca. Po tym terminie zapraszamy do PSSE w Trzebnicy po odbiór nagród.

A oto pytania:

1. W jakich miejscach publicznych zabronione jest palenie tytoniu? Wymień jak najwięcej miejsc.

2. Jaką najwyższą grzywną  można zostać ukaranym za palenie w miejscach objętych zakazami?

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here