Świadczenia z tytułu śmierci bliskiej osoby (część I)

114

Przede wszystkim, wyjaśnić należy, kto właściwie może ubiegać się o świadczenia z tytułu śmierci bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym – świadczenia te są oczywiście wypłacane przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Otóż, o tego rodzaju świadczenia mogą ubiegać się najbliżsi członkowie rodziny ofiary wypadku, czyli: małżonek lub małżonka, rodzice oraz dzieci poszkodowanego.

Czy na tym kończy się katalog uprawnionych do ubiegania się o świadczenia od ubezpieczyciela sprawy? Nie, ponieważ zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów, za najbliższego członka rodziny uznać należy nie tylko osoby połączone więzami krwi ze zmarłym, ale również inne osoby. Kryteria, które uzasadniają przyznanie  zadośćuczynienia i/lub odszkodowania to faktyczny stopień zażyłości oraz bliskości osobistej i gospodarczej, jaka występowała pomiędzy zmarłym a najbliższym członkiem rodziny, który ubiega się o świadczenia od ubezpieczyciela.

W związku z powyższym, za najbliższego członka rodziny można uznać takie osoby, jak: macocha, ojczym, teść, teściowa, rodzeństwo przyrodnie, jak również dzieci przyjęte na wychowanie przez rodziców zastępczych. Za najbliższego członka rodziny można również uznać partnera pozostającego  w związku nieformalnym ze zmarłym – a tego rodzaju związki partnerskie, chociaż nie doczekały się regulacji ustawowej, są coraz popularniejsze w naszym społeczeństwie. Oczywiście, wszystkie te osoby muszą udowodnić istnienie relacji emocjonalnych i gospodarczych ze zmarłym.

Więcej na następnej stronie…

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here