Ponad 800 osób skorzystało z pomocy GOPS-u

281
Kierownik GOPS-u podkreślała, że należałoby utworzyć placówkę typu środowiskowego domu samopomocy.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Prusice, Joanna Wiraszka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach przedstawiła raport o funkcjonowaniu pomocy społecznej za zeszły rok.

Na podstawie danych i analizy sytuacji nasuwają się następujące wnioski dotyczące pomocy społecznej w latach 2012 – 2014. Liczba mieszkańców gminy systematycznie maleje. Maleje również liczba osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Trzebnicy, w tym również korzystających z zasiłku. Obserwuje się wzrost osób korzystających z pomocy społecznej z powodu: ubóstwa, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia, alkoholizmu, ochrony macierzyństwa. Zapotrzebowanie na pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w szkole utrzymuje się na poziomie z roku 2013. Na tym samym poziomie utrzymuje się potrzeba w zakresie pokrycia kosztów utrzymania bezdomnych w schroniskach; są to 3 osoby – podała Joanna Wiraszka.

Jak mówiła kierownik, nie zmieniła się również liczba osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w dalszym ciągu jest to 14 osób opłacanych z budżetu gminy. Obecnie na miejsce w domu pomocy społecznej oczekują 2 osoby.

Dokończenie na kolejnej stronie.

1 KOMENTARZ

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here