Czy należy (i czy warto) wzywać Policję na miejsce zdarzenia?

122

Przede wszystkim, warto wiedzieć, kiedy Policję wzywamy obligatoryjnie. Otóż, taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy:

a) w zdarzeniu drogowym ktoś został ranny,

b) któryś z uczestników zdarzenia znajduje się pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających (lub przynajmniej mamy takie podejrzenie);

c) na miejsce zdarzenia wezwano karetkę pogotowia i/lub Straż Pożarną;

d) sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia;

e) sprawca wypadku nie posiada przy sobie (lub odmawia wylegitymowania się) prawem jazdy, polisą OC i/lub dokumentami pojazdu.

Policję, co oczywiste, wzywamy również wtedy, gdy uczestnicy zdarzenia nie mogą dojść do porozumienia co do sprawstwa.

W kontekście przyszłego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych Policję warto wezwać również wtedy, gdy podróżowali z nami pasażerowie i zachodzi podejrzenie, że mogli oni doznać obrażeń – w takiej sytuacji należy poprosić policjantów o to, aby w tak zwanej „notatce policyjnej” wymienili również innych uczestników zdarzenia. Policję warto również wezwać wtedy, gdy wskutek zdarzenia doszło do znacznych uszkodzeń pojazdów, a osoby nim podróżujące nie doznały żadnych obrażeń. Wreszcie, możemy poprosić funkcjonariuszy o pomoc również wtedy, gdy nasz samochód nie nadaje się do dalszej jazdy i będziemy musieli korzystać z lawety oraz samochodu zastępczego.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here