Renty

140

22Wypadek komunikacyjny skutkujący uszczerbkiem na zdrowiu oznacza nie tylko konieczność poniesienia kosztów leczenia i rehabilitacji (prawo do zwrotu tych kosztów opisaliśmy w poprzednim numerze naszej gazety), ale również innymi kosztami, które powinny nam zostać zrekompensowane przez ubezpieczyciela sprawcy. Kompensata ta może przybrać postać renty, wypłacanej niezależnie od ewentualnego świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Generalna zasada jest taka, że osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym może domagać się od ubezpieczyciela sprawcy świadczenia rentowego wtedy, gdy w wyniku wypadku wzrosły znacząco jej potrzeby lub utraciła zdolność do wykonywania pracy zarobkowej.

O pierwszym z przypadków, czyli zwiększonych potrzebach mówimy wtedy, gdy z powodu doznanych obrażeń lub też trwałego uszczerbku na zdrowiu wzrosły wydatki osoby  poszkodowanej. Mogą one dotyczyć na przykład stałych działań o charakterze terapeutycznym,  konieczności korzystania ze specjalistycznej opieki pielęgniarskiej etc. Otrzymanie tego rodzaju renty wymaga przedstawienia sprawcy dokumentacji dowodzącej istnienia zwiększonych potrzeb oraz przypuszczalnego okresu występowania ich. Podstawą prawną wypłacania tej renty jest art. 444 §2 Kodeksu cywilnego.

Więcej na następnej stronie…

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here