Coraz mniej policjantów

388
Kierownik posterunku policji w Prusicach Robert Ratajewski mówił, że obecnie w pracuje tam 6 funkcjonariuszy.

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 15 kwietnia, Robert Ratajewski – kierownik posterunku w Prusicach przedstawił raport o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy. Z przedstawionej informacji można było wyciągnąć wnioski, że gmina należy do spokojnych miejsc na mapie Polski, ponieważ w poprzednim roku nie odnotowano zdarzeń o charakterze terroru kryminalnego, blokad dróg, zbiorowych zakłóceń porządku i ładu publicznego, a także ekscesów w wykonaniu subkultur.

Jak podał kierownik, w 2014 r. roku funkcjonariusze zabezpieczyli wiele imprez sportowych i kulturalnych. Przeprowadzili wiele akcji, między innymi „Trzeźwość”, „Poszukiwany”, „Zima”, „Pieszy”, „Dyskotekom tak, narkotykom nie”.

Organizowano działania prewencyjne, z wykorzystywaniem patroli z komendy wojewódzkiej. Współpracowano z wieloma instytucjami, między innymi z GOPS-em, szkołami, komisją rozwiązywania problemów alkoholowych – wyliczał asp. sztab. Robert Ratajewski.

Więcej po zalogowaniu.

[hidepost=0]

Policjant podał, że w 2013 rok skierowano 72 wnioski o ukaranie do sądu, a w 2014 roku wniosków było już 116. W 2013 roku nałożono 480 mandatów (w tym 124 za czyny społecznie uciążliwe), natomiast w poprzednim roku 399 mandatów (za czyny społecznie uciążliwe -138). W 2013 zatrzymano „na gorącym uczynku” 47 sprawców, a  w 2014 roku – 46 osób. Dla porównania podał również, że w 2013 roku wszczęto 181 postępowań przygotowawczych, a w 2014 – 165.

[/hidepost]

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here