Policjant, który mi pomógł

66

Ideą konkursu „Policjant, który mi pomógł” jest wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2015 roku – mówi Iwona Mazur, oficer prasowy komendy policji w Trzebnicy i dodaje, że konkurs odbywa się pod patronatem komendanta głównego policji oraz rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Celem konkursu jest promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie, podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy; wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym, a także zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze – podkreśla policjantka.

Zgłoszenia od osób indywidualnych, albo przedstawicieli organizacji i instytucji można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą na adres „Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa. W zgłoszeniu należy podać: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego). Kandydatury nadesłane po 31 maja zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.

Laureaci odbiorą nagrody z rąk komendanta głównego policji oraz organizatora konkursu w lipcu 2015 roku, podczas obchodów Święta Policji.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here