"Drzewo" fotowoltaiczne w Austrii.

Sposoby pozyskiwania energii promieniowania słonecznego

Systemy wykorzystujące energię solarną są zasadniczo dwojakiego rodzaju:

1. bierne – w których zamiana energii promieniowania słonecznego w ciepło użyteczne odbywa się w sposób naturalny. Systemy te są bardzo proste i nie wymagają dużych nakładów finansowych. Nowoczesne, ekologiczne domy są tak zaprojektowane, aby maksymalnie wykorzystać słońce do ich ogrzewania. Odbiornikami ciepła są w nich duże południowe okna, masywne ceglane mury i betonowe stropy wewnątrz lub zespolone z budynkiem szklarnie;

2. aktywne – w których zamiana energii promieniowania słonecznego na energię użyteczną odbywa się w specjalnych urządzeniach (kolektorach słonecznych lub ogniwach fotowoltaicznych). Są to układy instalacyjne i można je skojarzyć z tradycyjnymi systemami energetycznymi.

Obok tych dwóch istnieją jeszcze systemy kombinowane, uważane za ulepszone systemy bierne. Energia cieplna przekazywana jest w nich przez rozprowadzane kanałami powietrze, którego ruch powodują wentylatory.

Ogniwo fotowoltaiczne.
Ogniwo fotowoltaiczne.

W XXI wieku modna jest fotowoltaika 

W ostatnich latach fotowoltaika przeżywa intensywny rozwój. Jest dziedziną nauki i techniki, która zajmuje się przetwarzaniem światła słonecznego na energię słoneczną. W porównaniu ze źródłami konwencjonalnymi jest to proces dość kosztowny, ale znajduje zastosowanie z powodów ekologicznych. Znaczenie mają tutaj również względy praktyczne, bo promieniowanie słoneczne jest dostępne wszędzie.

 

Podstawową częścią instalacji fotowoltaicznej są ogniwa, w których prąd elektryczny powstaje wskutek pochłaniania energii słonecznej na nie padającej. Głównym surowcem do ich produkcji jest krzem. Ogniwa są najczęściej produkowane w panelach o powierzchni do kilku metrów kwadratowych. Ich zaletą jest duża żywotność (gwarantowana na 25 lat) oraz fakt, że nie wymagają obsługi. Mogą pracować w połączeniu z siecią elektroenergetyczną lub w sieciach wydzielonych z wykorzystaniem akumulatorów. W obu przypadkach odpowiednie napięcie i częstotliwość prądu wymaganego przez odbiorniki zapewniają przetworniki prądu stałego na zmienny. Są stosowane jako źródło zasilania samodzielnych urządzeń (np. świateł drogowych), w elektronice użytkowej, również w elektrowniach słonecznych. Ogniwa tego typu znalazły też zastosowanie w domach mieszkalnych.

Panele fotowoltaiczne zamontowane na skarpie w ogrodzie.
Panele fotowoltaiczne zamontowane na skarpie w ogrodzie.

Więcej na kolejnej stronie…

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here