POLICYJNA AKCJA „PRĘDKOŚĆ” NA DOLNOŚLĄSKICH DROGACH

200

Dzisiaj o godzinie 6.00 na dolnośląskich drogach rozpoczęła się policyjna akcja „Prędkość”. Funkcjonariusze ruchu drogowego do godziny 22.00 podczas prowadzonych działań sprawdzają m.in. czy kierujący pojazdami stosują się do ograniczeń prędkości i podróżują po drogach zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Ostatnie tego typu działania to ponad 2200 skontrolowanych pojazdów i prawie 1150 stwierdzonych przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości.

Głównym celem prowadzonych przez funkcjonariuszy działań jest zapobieganie wypadkom drogowym poprzez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. Akcja ma także za zadanie wśród ujawnionych sprawców wykroczeń, którzy nagminnie łamią przepisy ruchu drogowego, wyrobienie przeświadczenia, że jazda z nadmierną prędkością jest niebezpieczna, nie tylko dla nich samych, ale również dla innych uczestników ruchu. W takich sytuacjach kara za takie wykroczenie jest nieuchronna.

Oprócz kontroli prędkości, podczas działań policjanci będą zwracać szczególną uwagę na:
stan trzeźwości kierujących,
stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci,
stan techniczny pojazdów,
przestrzeganie przez kierujących innych przepisów ruchu drogowego.
W trakcie działań funkcjonariusze wykorzystują sprzęt pomiarowy m.in. video-rejestratory, radarowe mierniki prędkości i urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w organizmie. W niektórych miejscach kierujący mogą spodziewać się kontroli ustawionych kaskadowo, z wykorzystaniem policyjnych radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych. Policjanci szczególną uwagą obejmą miejsca, gdzie występuje najwięcej zagrożeń.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here