Zaciekły atak gminnej propagandy

1015
Radna Marzanna Jurzysta - Ziętek, pokazała przewodniczącemu, że otrzymała zaproszenie na zwykłą sesję i to już 27 marca.

Dramatyczne wydarzenia mają ciąg dalszy. Ani Waldemar Wysocki, który nie chce uznać wyboru nowej przewodniczącej rady, ani burmistrz Długozima nie umieją pogodzić się z faktem, że w powiecie stracili większość. Co więcej burmistrz zdecydował, by do tej swoistej walki wykorzystać gminny biuletyn samorządowy, choć jak sama nazwa wskazuje, gazetka ta powinna zajmować się jedynie sprawami gminy Trzebnica. W ostatnim numerze oprócz jak zwykle wielu zdjęć samego Długozimy aż 5 stron przeznaczono na opis wydarzeń w… powiecie. Niektórzy przeniesienie aktywności do powiatu upatrują w tym, że na sesjach gminy Trzebnica nic się nie dzieje, a radni o nic nie pytają, ponieważ 20 z 21 radnych to radni z komitetu burmistrza.

Rzekomo obiektywna relacja z sesji jak zwykle opatrzona jest tylko nic nie znaczącym podpisem (anp). Nie wiadomo zatem, który z urzędników czy pracowników TCKiS napisał ów szkalujący radnych powiatowych tekst. Być może tekst pisał nawet sam burmistrz, który mimo, że nie był obecny na sesji, to wysłał na nią i to po godzinach „swego podwładnego” by ten filmował obrady. Oczywiście formalnie jest to prawdopodobnie pracownik TCKiS czyli jednostki podległej gminie, ale wszyscy wiedzą, kto wydaje najważniejsze polecenia.

Co ciekawe, anonimowy autor tego materiału, stwierdza, że wybór przez radnych nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego jest nieważny. Na dowód przytacza wyrok WSA z Poznania z dnia 7 marca 2013 roku (w rzeczywistości wyrok jest z 7 lutego). Jednak urzędnik, nie sprawdził, że ów wyrok po pierwsze dotyczy zupełnie innej sprawy, bo zwołania sesji przez wiceprzewodniczącego rady, a nie kontynuowania sesji pod nieobecność całego prezydium, a po drugie 7 sierpnia 2013 roku wyrok ten został uchylony przez Naczelny Sąd Administracyjny, jako niezgodny z prawem.

Taka manipulacja ma zapewne uwiarygodnić, że ludzie burmistrza nie stracili władzy w powiecie. Tymczasem w 21 osobowej radzie, radni PiS oraz radni burmistrza wraz z radnym Błażewskim mają raptem 10 głosów, a PO z PSL i radnym Janem Hurkotem tworzą większość, która dysponuje 11 głosami. Co ciekawe po takim obrocie sprawy, Marek Długozima informuje, że Jan Hurkot nie jest już członkiem klubu radnych Marka Długozimy – Skuteczni dla Rozwoju. Mówi, że jeszcze przed wyborami wiele osób go ostrzegało i o dziwo przytacza nawet, że o sprawie odwołania z wicewójta Wińska pisała nawet nasza gazeta, choć chwilę wcześniej zarzuca, że redaktor naczelny stał w przerwie obrad przy radnych i z nimi rozmawiał (sic!).

Następnie burmistrz stwierdza, że prawdopodobnie otrzyma od PO funkcję starosty. Jednak po chwili się reflektuje i stwierdza, że starostą jest nadal Wysocki, a przewodniczącym jego przyjaciel Mariusz Szkaradziński, nie odnosząc się w ogóle do tego, że większość radnych powiatu zdecydowała jednak inaczej. Ponadto Długozima jak zwykle krytykuje poczynania Roberta Adacha, a także Małgorzaty Matusiak czy Damiana Sułkowskiego z PO, by na końcu oznajmić, że nawołuje radnych PO i RwP do dialogu i jak mantrę powtarza zdanie, że „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”.

I dodaje, że wraz z Waldemarem Wysockim jest otwarty do rozmów i współpracy. Problem tylko w tym, że nikt z radnych PO czy RwP już mu nie uwierzy, a co więcej, z jego dyktatem nie zgodził się nawet Jan Hurkot, który startował z listy burmistrza. Po drugie, nikt nie wie, dlaczego Długozima postanowił tak mocno zaangażować się w powiat, choć przecież jest burmistrzem gminy.

Artykuły w usłużnej gazecie samorządowej to jednak za mało. Na stronach internetowych i na portalach społecznościowych ukazało się zmanipulowane i sprytnie zmontowane nagranie z obrad sesji rady powiatu. Oczywiście wypowiedzi wyrywane są z kontekstu i w odpowiednich momentach ucinane. Co więcej pracownicy samorządu gminnego, dodatkowo wmontowali opisy, które mają zdyskredytować radnych, którzy uzyskali większość w radzie powiatu.

Zastanawiające jest to, dlaczego gminny sprzęt – kamera, gminni pracownicy, którzy pracują po godzinach, a potem w zamian odbierają sobie dni wolne, wykorzystuje się do tworzenia filmików propagandowych, które mają ośmieszać przeciwników politycznych burmistrza Długozimy.

Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Radni z klubu „Ponad podziałami”, wydali na swoim funpagu oświadczenie. Prezentujemy je w całości:

„PILNE W odpowiedzi na manipulacje wydawanej przez gminę Trzebnica Panoramy Trzebnickiej i propisowskich portali publikujemy faktyczny opis wydarzeń z sesji rady powiatu, 8. kwietnia br.

Jak manipuluje “Panorama Trzebnicka”, o tym wszyscy mieszkańcy Trzebnicy od lat wiedzą doskonale. Teraz zobaczyli to także mieszkańcy całego powiatu trzebnickiego. To materiał jakby wprost wyjęty z propagandowej moskiewskiej telewizji Russia Today, szkalujący większość radnych powiatu trzebnickiego. Opublikowano go na kanale YouTube “Panoramy Trzebnickiej” wydawanej przez TCKiS w Trzebnicy, a więc na kanale publicznym. Podobnie nieprawdziwy opis sesji rady powiatu zawiera aktualne wydanie biuletynu gminnego “Panorama Trzebnicka”.

Zmanipulowany filmik szybko podchwyciły propisowskie portale, próbując ośmieszyć i zaprezentować radnych PO i PSL w złym świetle wśród internautów na Dolnym Śląsku i w całej Polsce. Te same metody stosowane do dyskredytowania radnych opozycji w radzie miejskiej Trzebnicy poprzedniej kadencji, wykorzystanie funduszy trzebnickiego podatnika na wydawanie przez gminę propagandowego wydawnictwa, służą dziś do ośmieszenia zmanipulowanym filmikiem radnych powiatowych z PO i PSL oraz Jana Hurkota, wybranego z listy KWW SdR Marka Długozimy, którzy ośmielili się mieć własne zdanie i nie godzili się na dyktat przewodniczącego Mariusza Szkaradzińskiego oraz na dzielenie gmin powiatu na lepsze i gorsze przez starostę Wysockiego z PiS przy podziale remontów dróg z programu schetynówek.

 1. Więcej rzeczywistym przebiegu sesji piszemy tutaj.

Metody propagandowe „Panoramy Trzebnickiej”, które skutecznie wyeliminowały opozycję z Rady Miejskiej w Trzebnicy, są wzorem dla tych które obecnie podjęto w powiecie – obserwujemy bowiem kolejny etap działalności propagandówki finansowanej z budżetu gminy. I ponownie jest to działanie bezprawne. Już raz Regionalna Izba Obrachunkowa, badająca prawidłowość wydatków z budżetu gminy, zakazała uprawiania polityki gminnej na łamach “Panoramy Trzebnickiej”. Ale ten werdykt zdał się na nic. “Panorama” odegrała kluczową rolę w kampanii wyborczej w Trzebnicy, dyskredytując kandydatów opozycji i poprzednie władze powiatowe w sposób bezpodstawny, co gorsza – bez możliwości sprostowania.

Postępowanie władz gminy Trzebnica i “Panoramy Trzebnickiej” bada Prokuratura Rejonowa w Środzie Śląskiej. Można zadać pytanie: jak długo jeszcze? Ta przewlekłość działania organów państwa powoduje, że teraz za trzebnickie pieniądze uprawia się także politykę powiatową! Co z tego, że jest to działanie bezprawne, skoro organy państwowe od kilkunastu miesięcy nie mogą sobie poradzić z rozliczeniem tego procederu? W ten sposób daje się czytelną zachętę do uprawiania polityki bez potrzeby liczenia się z prawem.

Działanie byłego przewodniczącego Rady Powiatu Trzebnickiego Mariusza Szkaradzińskiego, wcześniej testowane w Radzie Miejskiej w Trzebnicy przez Mateusza Stanisza, tylko wpisuje się w próbę zawłaszczania dla tej ciemnej strony polityki kolejnych samorządów.

Na profilach na Facebooku Marka Długozimy i Waldemara Wysockiego, czyli koalicjantów, którzy stracili właśnie władzę w powiecie trzebnickim i możliwość skutecznego rządzenia (co jest przez nich przemilczane w oświadczeniach), opublikowano filmik zmontowany przez pracowników TCKiS w Trzebnicy, którzy byli obecni na sesji rady powiatu w dniu 8 kwietnia br.

W towarzyszącym filmikowi oświadczeniu KWW SdR Marka Długozimy, cytowany jest – jako rzekomy dowód na nieskuteczność wyboru radnej Małgorzaty Matusiak i radnego Adama Gubernata na funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady po wyjściu z obrad mniejszości radnych i prezydium – wyrok WSA w Poznaniu z dnia 7 marca 2013 r. (IV SA/Po 1081/12). Tyle, że ów wyrok nie ma żadnego zastosowania w tej sprawie. Drugiej części sesji nie zwołał bowiem nikt inny, jak przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Szkaradziński. Dodajmy, że 27 marca 2015 r. zwołał ją w trybie zwyczajnym.

Dowód na to działanie opublikujemy wkrótce i udokumentujemy fakt, że sesja była zwołana w trybie zwyczajnym, a więc bezwzględna większość radnych miała prawo zmienić przedstawiony porządek obrad, co chciał uniemożliwić przez kilka godzin prowadzący obrady, radny Szkaradziński i odwołać go z funkcji.

Postawmy sprawę jasno – przewodniczący Mariusz Szkaradziński nie przerwał sesji skutecznie. Wyszedł z sali obrad bez przeprowadzenia głosowania całej rady w sprawie przerwy w obradach, a tego wymagał statut powiatu. Dziwi brak wiedzy prawnej osób piszących to oświadczenie, ponieważ tzw. „dowód Długozimy na nieskuteczność wyboru radnej Małgorzaty Matusiak na Przewodniczącą Rady Powiatu” to wyrok nieprawomocny (sic!), uchylony przez NSA wyrokiem II OSK 1458/13 z dnia 7 sierpnia 2013 r. KWW Marka Długozimy w ten sposób pokazuje, że walcząc o władzę w powiecie dla PiS-u wprowadza w błąd wyborców, bazując na ich nieświadomości prawnej.

Dlatego zmanipulowany filmik „Panoramy Trzebnickiej” weryfikujemy kolejnym fragmentem sesji Rady Powiatu Trzebnickiego z 8 kwietnia br. Bez cięć, mało śmiesznych podpisów i montaży.

KWW Trzebnica Ponad Podziałami”

 

6 KOMENTARZY

 1. JAKA TAM MA BYĆ UCZCIWOŚĆ WIADOMO PO CO DŁUGOZIMA TAK ZABIEGA O STAROSTWO !!!
  1, CZY TO PRAWDA , ŻE CZŁONEK RODZINY DŁUGOZIMYOTRZYMAŁ PRACĘ W STAROSTWIE ?
  2. CZY I KTO Z RODZINY DŁUGOZIMY MA UDZIAŁ W ZABUDOWIE ULICY PRZY BASENIE ?
  3.KTO STOI ZA DŁUGOZIMĄ I OPÓŻNIA WSZYSTKIE ROZLICZANIA JEGO INWESTYCJI W SĄDZIE ?
  4.CZY PRESJE WYWIERANE NA WIELU LUDZI SPOWODOWANA JEST JEGO DZIAŁANIEM NA RODZINY ZATRUDNIONYCH ?
  5.CZY WYDAWANE SĄ POZWOLENIA W STAROSTWIE ZGODNIE Z PRAWEM I PRZEPISAMI ?
  NASUWA SIĘ WIELE PYTAŃ A WSZYSCY OBUDZIMY SIĘ KIEDYŚ Z WIELKIM KACEM MIORALNYM !!!!
  CZY PAN BURMISTRZ PRZECHODZIŁ BADANIA PSYCHISATRYCZNE ABY KIEDYŚ NIE WYKORZYSTAŁ TEGO DO SWOJEJ OBRONY !!!!!

 2. no cóż… opozycja zachowuje sie jak hołota , kultury osobistej za grosz!! krzykaczka – to nie miejsce na popisy aktorskie. Gdzie wasze zasdy, honor?
  Panie Adach wstyd! komentarze typu”…niekorzystnie wygląda” A Pan co?gwiazda poranna?
  A tak na marginesie Panie Adach – kiedy to piastował Pan władzę to pensji ciąć nie było potrzeby.?!przecie wtedy powiat nie tonął w długach?!!heh Pytam sie czy wraz z obniżeniem pensji staroście sobie konsekwentnie diety też poobniżacie???

  ps. mam nadzieje że NOWA tym razem nie usunie moich komentarzy!!Staniecie sie w końcu gazetą bezstroną?

 3. Nawet w tej ,również zmanipulowanej wersji radni PO zachowują sie skandalicznie,powodują destrukcję w obradach.Radnym PO nie chodziło o zmianę porządku obrad a o zmianę kolejności poszczególnych punktów porządku obrad,bowiem punkt o odwołanie przewodniczącego Rady Powiatu istniał w porządku obrad,tylko w dalszej kolejności,to jest istotna różnica. Radni PO tego nie potrafili sprecyzować i dobrze ,że przewodniczący nie poddał tego pod głosowanie bo byłoby to niezgodne z prawdą.

 4. Myślę , że ludzie Długozimy na sforach działają i plują jadem tak jak szef , który tarci poparcie u wyborców i szykuje znowu pokazówkę tak jak mówią w szkole podstawowej nr 1 za nasza kasę chcę się wybielać i i zrobić pokazówkę przy korycie, jego dni są policzone i nawet Olszówka mu nie pomorze bo przekroczyli wszystkie normy etyczne i moralne w dotychasowym swoim działaniu a Długozima w okradaniu ludzi tak jak np, pisała gazeta nowa o willi na której zarobił full kasy oszust !!!!

 5. Ludzie, kogo wy wybieracie, bo ja na nich nie głosowałem. Nie ma co się dziwić, że ludzie opowiadają kawały o blondynkach. Te nasze powiatowe, to dopiero jaja i żałość, co to za poziom i kultura. Skandal

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here