Starosta zsyła radnych do podziemia

52
IX sesja Rady Powiatu

Mimo, że niektórzy kwestionują wybór nowej przewodniczącej, to Małgorzata Matusiak postanowiła działać i zwołała na poniedziałek 20 kwietnia na godzinę 18.00 kolejną sesję radnych.

Tymczasem starosta i zarząd powiatu prawdopodobnie nie mogą przyjąć do wiadomości, że utracili większość w radzie powiatu. Najpierw nie przekazali nowemu prezydium biura rady, a teraz, gdy przewodnicząca zwołała sesję, to w poniedziałek około godziny 15.00 została poinformowana przez pracownicę starostwa, że radni mogą zebrać się w salce w pomieszczeniach piwnicznych przy ul. Bochenka, a nie jak to było w zwyczaju w sali obrad przy ul. Leśnej. Tu warto zauważyć, że w tej sali odbywają się zazwyczaj komisje, a nie sesje, bo jest ona zbyt mała, by pomieścić wszystkich radnych i gości.

Mimo to, około godziny 18.00 radni zjawili się przed budynkiem przy ul. Bochenka.

Na sesji pojawili się wszyscy radni PO oraz RwP, a także radny Jan Hurkot oraz radny Bogusław Rubaszewski z komitetu SdR Marka Długozimy, a zatem w obradach uczestniczyło 12 radnych.

Radny Rubaszewski zapytany dlaczego przyszedł na sesję, odpowiedział, że w końcu jest radnym, zwołano sesję, on dostał powiadomienie, to zamierza uczestniczyć w obradach. Po to go mieszkańcy wybrali.

Na sesji Robert Adach dziwił się, że pozostali radni z komitetu burmistrza i PiS nie przyszli na sesję, bo przecież między innymi za to dostają ponad 1 tys. złotych diety. Mówił też, że to wstyd, że radni wolą się kłócić i sabotować obrady niż zajmować się sprawami naprawdę ważnymi dla powiatu, jak choćby remontami dróg.

Sama sesja przebiegała tym razem bardzo spokojnie. Przewodnicząca oznajmiła tylko, że zgodnie ze statutem obsługę rady powinna zapewnić wyodrębniona komórka czyli biuro rady, a tymczasem na sesji żaden z pracowników biura się nie pojawił. Na samym początku zmieniono także porządek obrad oraz przyjęto protokół z poprzedniej, burzliwej sesji, przy jednym głosie przeciwnym.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here