Zaciekły atak gminnej propagandy

266
Marek Długozima już podczas pierwszej sesji rady powiatu "grał pierwsze skrzypce" w koalicyjnej układance. Teraz, gdy jego projekt się sypie, postanowił posłużyć się samorządową gazetą opłacaną z publicznych pieniędzy, by pokazać swoje racje.

Dramatyczne wydarzenia mają ciąg dalszy. Ani Waldemar Wysocki, który nie chce uznać wyboru nowej przewodniczącej rady, ani burmistrz Długozima nie umieją pogodzić się z faktem, że w powiecie stracili większość. Co więcej burmistrz zdecydował, by do tej swoistej walki wykorzystać gminny biuletyn samorządowy, choć jak sama nazwa wskazuje, gazetka ta powinna zajmować się jedynie sprawami gminy Trzebnica. W ostatnim numerze oprócz jak zwykle wielu zdjęć samego Długozimy aż 5 stron przeznaczono na opis wydarzeń w… powiecie. Niektórzy przeniesienie aktywności do powiatu upatrują w tym, że na sesjach gminy Trzebnica nic się nie dzieje, a radni o nic nie pytają, ponieważ 20 z 21 radnych to radni z komitetu burmistrza.

Rzekomo obiektywna relacja z sesji jak zwykle opatrzona jest tylko nic nie znaczącym podpisem (anp). Nie wiadomo zatem, który z urzędników czy pracowników TCKiS napisał ów szkalujący radnych powiatowych tekst. Być może tekst pisał nawet sam burmistrz, który mimo, że nie był obecny na sesji, to „wysłał na nią” i to po godzinach „swego podwładnego”, by ten filmował obrady. Oczywiście formalnie jest to prawdopodobnie pracownik TCKiS czyli jednostki podległej gminie, ale wszyscy wiedzą, kto wydaje najważniejsze polecenia.

Jedną z najważniejszych manipulacji jest stwierdzenie anonimowego autora tekstu, że wybór przez radnych nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego jest nieważny. Na dowód przytacza wyrok WSA z Poznania z dnia 7 marca 2013 roku (w rzeczywistości wyrok jest z 7 lutego). Jednak urzędnik, nie sprawdził, że ów wyrok, po pierwsze dotyczy zupełnie innej sprawy, bo zwołania sesji przez wiceprzewodniczącego rady, a nie kontynuowania sesji pod nieobecność całego prezydium, a po drugie 7 sierpnia 2013 roku wyrok ten został uchylony przez Naczelny Sąd Administracyjny, jako niezgodny z prawem.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here