Koszty leczenia

95

W poprzednim artykule zasygnalizowaliśmy Państwu konieczność zwrócenia uwagi na nasze zdrowie w przypadku, gdy uczestniczyliśmy w wypadku komunikacyjnym. Udaliśmy się więc albo na SOR albo do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, po czym okazało się, że odnieśliśmy obrażenia i musimy podjąć leczenie oraz rehabilitację. Co zrobić w sytuacji, gdy trzymamy w ręku plik skierowań do specjalistów , a w najbliższych placówkach służby zdrowia okazuje się, że najbliższy wolny termin wizyty przypada najwcześniej za kilka miesięcy?

Przede wszystkim, nie musimy korzystać ze służby zdrowia finansowanej ze środków publicznych. Mamy prawo korzystać z dowolnie wybranych placówek i lekarzy, nawet jeżeli wizyty te są odpłatne – w orzecznictwie sądowym bardzo często wskazuje się, że to poszkodowany ma prawo wyboru lekarza i placówki, zgodnie z własnymi preferencjami. Mamy prawo zwrotu kosztów wizyt, badań diagnostycznych zleconych przez lekarzy (nawet tak specjalistycznych, jak tomografia komputerowa czy rezonans), zabiegów (w tym zabiegów rehabilitacyjnych), kosztów materiałów opatrunkowych, materiałów i urządzeń rehabilitacyjnych, a nawet kosztów dojazdu do placówek służby zdrowia.

Więcej na następnej stronie…

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here