Setna rocznica Ludobójstwa Ormian

196

Przedstawiciele tzw. starej emigracji to potomkowie Ormian przybyłych pomiędzy XI a XVII wiekiem; pozostali przyjechali do Polski po II wojnie światowej. W dniu 24 kwietnia 2015 roku przypada setna rocznica Ludobójstwa Ormian. U schyłku Imperium Osmańskiego rząd młodoturecki rozpoczął ich totalną eksterminację, mordując i wysiedlając na tereny syryjskiej pustyni Del-el-Door. Zbrodnia ta nigdy nie została osądzona i ukarana. Wiele lat później, 19 kwietnia 2005 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął  uchwałę potępiającą tamte wydarzenia i określającą je mianem ludobójstwa.

Towarzystwo Ormian Polskich oraz Klasztor OO. Dominikanów św. Wojciecha we Wrocławiu zapraszają w dniu 24 kwietnia (piątek) na wrocławskie obchody upamiętniające setną rocznicę Ludobójstwa Ormian  -„Być świadkiem świadków”.

Program obchodów:

godz. 17 – katedra Jana Chrzciciela: Msza św. celebrowana przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego Józefa Kupnego i duszpasterza Ormian księdza Tadeusza Isakowicza- Zaleskiego;

17.50 – koncert muzyki ormiańskiej: utwory Komitasa i Chaczturiana;

18.10 – marsz milczenia z katedry pod chaczkar przed kościołem św. Wojciecha,

18.35 –  złożenie wieńców i zapalenie zniczy przez przybyłe delegacje i władze miasta

19 – pieśń ormiańska „Nor Dzaghig” w wykonaniu  aktorów Teatru ZAR;

19.15 – projekcja fragmentu filmu o ludobójstwie dokonanym  na Ormianach przez Turków;

19.30 – utwór muzyczny poświęcony ofiarom tragedii 1915- 1917 roku;

20.15 – plac przed kościołem  św. Elżbiety: świadek akcja Daisuke Yoshimoto – Teatr ZAR.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here