Straż Miejska zarobiła pół miliona

765
Tomasz Sokołowski, komendant Straży Miejskiej w Prusicach podał, że w poprzednim roku do gminy wpłacono 1mln 237 tys. zł za mandaty wystawione przez SM.

Przy okazji dyskusji o stanie bezpieczeństwa w gminie Prusice, Tomasz Sokołowski – komendant SM przedstawił raport o funkcjonowaniu straży w poprzednim roku.

Jak podkreślał komendant Straży Miejskiej w Prusicach, straż działa na podstawie Ustawy o strażach gminnych, a także regulaminu miasta i gminy. W 2014 r.  roku prusiccy strażnicy nałożyli łącznie 33 grzywny za wykroczenia, z czego dwie  za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, 18 z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 5 z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie , 1 o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt , 5 – przeciwko zdrowiu, przeciwko urządzeniom użytku publicznego 1 mandat, a także 1 mandat za szkodnictwo leśne polne i ogrodowe. Za wyżej wymienione wykroczenia udzielono również 30 pouczeń. Strażnicy zabezpieczali wiele imprez, pomagali w likwidacji dzikich wysypisk; wspólnie z policjantami prowadzili działania na drogach, wykonywali również piesze patrole, nie tylko w samych Prusicach, ale i w innych miejscowościach na terenie gminy.

Jak dodał komendant, w sumie w poprzednim roku strażnicy odnotowali w rejestrze 112 zgłoszeń. Strażnicy miejscy nałożyli w sumie 7509 mandatów kredytowanych na łączną kwotę 1 mln 308 tys. zł, a dochód od 1 stycznia do ostatniego grudnia 2014 r. wyniósł 1mln 237 tys. zł (pieniądze wpłacone przez cały poprzedni rok).

Co istotnie, wydatki jakie poniesiono w tym okresie na Straż Miejską wyniosły 733 tys. zł (na wynagrodzenie, materiały biurowe, utrzymanie samochodów, obsługę fotoradaru, drukarek itd.). Przychód zatem wyniósł ponad pół miliona.

Zdecydowanie największym źródłem dochodu SM jest fotoradar ustawiony na drodze krajowej nr 5.

Za pomocą fotoradarów ujawniono ponad 12 tys. wykroczeń, ukarano mandatem karnym 7474 sprawców i 146 pouczono. Warto dodać, że Straż Miejska  ma fotoradar stacjonarny, który znajduje się na piątce oraz mobilny, który wykorzystywany jest na drogach w miejscowościach, w punktach odpowiednio oznaczonych i uzgodnionych z komendantem policji w Trzebnicy – mówił Tomasz Sokołowski.

W tej chwili na etatach w prusickiej Straży Miejskiej zatrudnionych jest 11 osób.

 

2 KOMENTARZY

  1. Radziłbym gazecie zająć się tematem legalności fotoradaru stacjonarnego. Albowiem zgodnie z art. 129b p.4 ustawy Prawo o ruchu drogowym:
    „4. Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji. ”

    „drogach krajowych w obszarze zabudowanym” – a fotoradar stoi poza terenem zabudowanym.

    Jednym słowem maszynka do nielegalnego zarabiania na nieświadomych kierowcach.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here