Gdzie wyrzucać psie odchody?

537
Specjalne kosze ustawiono jedynie w Parku Miejskim.

Z prośbą o przekazanie pytania „właściwej osobie” zadzwoniła do nas mieszkanka Obornik Śląskich, która jak sama mówi, chciałaby sprzątać po swoim psie, ale odpowiednie kosze na tego typu odpady znajdują się jedynie w parku miejskim. Oborniczanka dowiedziała się, że woreczków z odchodami nie wolno wyrzucać do ulicznych koszy. Kobieta dodaje, że chciałaby zachować się we właściwy sposób, ale po prostu nie wie jak postąpić.

O rozstrzygnięcie tej kwestii poprosiliśmy Małgorzatę Jewiarz, pracownika wydziału rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich.

Zgodnie z § 33 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki Śląskie”, który został przyjęty uchwalą nr XLIV/373/14 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 lutego 2014 roku, właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na terenach użytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, zieleńce itp., a także klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Zgodnie z klasyfikacją odpadów, a są to odpady z grupy 20, psie odchody mogą być wyrzucane do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników, które znajdują się w parku miejskim, a w przypadku ich braku do koszy ulicznych lub pojemników przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. W przyszłości gmina nie wyklucza zakupu kolejnych pojemników – poinformowała nas urzędniczka.

Tak więc jeśli nie ma w pobliżu specjalnych pojemników, psie odchody można wyrzucać do zwykłych koszy. Miejmy nadzieję, że gmina zakupi odpowiednie do tego celu pojemniki, być może to będzie bodźcem do posprzątania po swoim psie również dla innych właścicieli.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here