Czy wolno wprowadzać psy do lasu?

1394
Psy można wyprowadzać na spacery do lasu. Jednak pod warunkiem, że nie będą puszczone luzem.

Wiosna sprzyja spacerom do lasu. Coraz więcej ludzi wychodzi z domu, aby wśród drzew odpocząć od zgiełku dzisiejszego życia. Wchodząc do lasu trzeba wiedzieć, że jest to miejsce szczególne: jest to nie tylko zbiorowisko roślin, których nie wolno niszczyć; to także dom dla leśnej zwierzyny, która ma prawo do życia w spokoju. Aby uszanować to miejsce należy zadbać, aby swoim zachowaniem nie burzyć spokoju mieszkańców lasu. I tutaj pojawia się pytanie, czy można tam zabrać ze sobą czworonożnego pupila – psa.

Z zapytaniem, czy do lasu można wprowadzać psy zwróciliśmy się do Ryszarda Blejdera komendanta Posterunku Straży Leśnej przy Nadleśnictwie w Obornikach Śląskich. Oto jego odpowiedź: -Psy można wyprowadzać na spacery do lasu. Jednak pod warunkiem, że nie będą puszczone luzem, gdyż zgodnie z delegacją art. 166 kodeksu wykroczeń puszczanie luzem psów w lesie, poza czynnościami związanymi z polowaniem, jest wykroczeniem, za co grozi sankcja w formie grzywny, albo nagany. Grzywna nałożona może być w drodze postępowania mandatowego lub, w przypadku odmowy przyjęcia mandatu, przez sąd. Należy pamiętać także o zasadach utrzymywania psa, które są takie same jak w każdym miejscu publicznym. Niedotrzymanie wszelkich zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia jest wykroczeniem z art. 77 kodeksu wykroczeń. W tym miejscu odpowiedzialny właściciel psa powinien zorientować się, czy istnieją uchwały samorządów wprowadzające szczególne regulacje dotyczące utrzymania psów – mówi komendant. Dodaje także, że zasady, o których mowa dotyczą samego terenu leśnego i nie obejmują obszarów do lasu przylegających (np. łąk, pól).

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here