Wieś, która umie się promować

1508
Przy wjeździe znajdują się witacze, a w środku miejscowości jest tablica przedstawiająca walory Niezgody oraz drogowskaz informacji turystycznej.

Niezgoda to niewielka wioska, malowniczo położona w gminie Żmigród (pomiędzy  Żmigrodem a Miliczem). Jak się jednak okazuje, nie tylko położenie geograficzne jest ogromnym atutem tej miejscowości.

Już trzecią kadencję na czele samorządu wioski stoi Dariusz Gierus, który jest również radnym swojego okręgu. Pan Dariusz to człowiek bardzo miły, otwarty i walczący o interesy swojej społeczności. Ma wiele pasji, a jedną z nich jest piłka nożna. Często możemy spotkać go na boiskach, ponieważ jest sędzią piłkarskim. Jak sam mówi, do objęcia funkcji sołtysa skłoniła go chęć pracy na rzecz „małej ojczyzny”, którą dla niego jest wieś Niezgoda.

Miejscowość, którą zawiaduje Dariusz Gierus nie jest duża. – Niezgoda liczy ponad dwustu mieszkańców. Fundusz sołecki to kwota prawie jedenaście tysięcy złotych. W tym roku za te pieniądze zaplanowana jest wymiana ogrodzenia przy remizie strażackiej, zakup ławostołów, doposażenie świetlicy oraz imprezy integracyjno -sportowe – mówi sołtys.

W ostatnich latach wieś bardzo się zmieniła. Przeprowadzono wiele inwestycji, remontów, w znacznym stopniu poprawił się również stan dróg.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here