Najważniejsze jest dążenie do doskonałości

1166
Dawid Graczyk ma IV, mistrzowski dan. Dba o fizyczny rozwój swoich podopiecznych, namawia ich do dążenia do perfekcji we wszystkim, co robią.

Dawid Graczyk, urodził się w 1977 r. w Krośnie Odrzańskim. Jest trenerem karate, posiada stopień mistrzowski IV dan. Był wieloletnim reprezentantem akademickiej kadry narodowej, zdobył kilka tytułów Mistrza Polski w kumite. Z wykształcenia i zamiłowania historyk, nauczyciel w LO nr 4 we Wrocławiu oraz doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Na swym koncie posiada klika publikacji naukowych. Prywatnie tata trzynastomiesięcznej Tosi.

 

NOWa: – Dlaczego zdecydował się Pan trenować dzieci w Wiszni Małej, skąd pomysł na utworzenie sekcji w tej miejscowości?

Dawid Graczyk: W Krynicznie i Psarach  otworzyłem sekcję w 2012 roku, kiedy przeprowadziłem się do Rogoża w gminie Wisznia Mała. Wcześniej byłem przez kilkanaście lat trenerem w klubie karate AZS Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na początku sekcja podlegała AZS-owi, jednak do listopada 2014 roku działa jako Dolnośląski Klub Karate „Jinkaku Kansei”, funkcjonujący w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Sportu i Kultury PAIDEIA. Stowarzyszenie założyłem wraz z żoną, która wspiera mnie w codziennej pracy oraz z grupą przyjaciół. Jego celem jest promocja zdrowego trybu życia, wspieranie wychowania dzieci i młodzieży i aktywizowanie seniorów. Nazwa klubu – Jinakau Kansei w tłumaczeniu z języka japońskiego na polski oznacza dążenie do doskonałości charakteru. I to staram się wpajać dzieciom i młodzieży na zajęciach. Aby w każdej dziedzinie, w szkole czy na zajęciach pozalekcyjnych starali się doskonalić w umiejętnościach, które wykonują.

– Państwa stowarzyszenie prowadzi jeszcze inną działalność.

Oprócz promocji sportu stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem humanistycznego rozwoju dzieci i młodzieży. Trenerem karate jestem popołudniami, do południa pracuję jako historyk w Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Stacha Świstackiego we Wrocławiu i jako nauczyciel historii realizuję się najbardziej. Organizuję wyjazdy naukowe, przygotowuję uczniów do olimpiad humanistycznych. Stowarzyszenie pozwala mi poszerzyć działalność, głównie w  zakresie pisania i realizowania projektów z nauk humanistycznych, szczególnie historii. Stowarzyszenie nieustannie rozwija swoją działalność. W kwietniu uruchamiamy w gminie Wisznia Mała klub biegowy „Klub Filippidesa”, przygotowujemy również projekt do dla dzieci z podstawówek „Moja pierwsza przygoda z historią”.

Od kiedy działa klub i ile dzieci do niego uczęszcza? W jakim wieku są dzieciaki?

Sekcja karate  Jinkaku Kansei zrzesza dziś około 70 dzieci i młodzieży. Do najmłodszej grupy dzieci chodzą sześcio- i siedmiolatki. W najstarszej grupie trenują dzieci w wieku 11-14 lat. Ponadto w klubie funkcjonuje grupa dla rodziców.

– Ile razy w tygodniu odbywają się zajęcia?

Dla każdej grupy zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu przez  jedną godzinę zegarową. Tryb szkolenia uwarunkowany jest wiekiem ćwiczących oraz stopniem zaawansowania. W młodszych grupach kładziemy nacisk na rozwój ogólnofizyczny, wzmocnienie układu kostno-mięśniowego i zabawę, na końcu zaś na technikę karate. W każdej kolejnej grupie zaawansowania większy nacisk kładzie się na technikę.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here