Protest przeciw likwidacji ekranów wzdłuż S-5

621

Na zebranie, oprócz mieszkańców zostały zaproszone lokalne władze, politycy oraz organy decydujące o przebiegu drogi S-5.

Stowarzyszenie protestuje przeciwko planom usunięcia większości ekranów akustycznych przy budowanej drodze. Żąda przywrócenia stanu zgodnego z mapą usytuowania ekranów w projekcie z 2012, wykonanym po konsultacjach społecznych.

W naszej ocenie działania GDDKiA podważają wiarę lokalnej społeczności w działanie państwa prawa, naruszają fundamentalną zasadę, że prawo nie działa wstecz. Działania te łamią umowę społeczną dotyczącą ochrony akustycznej, zawartą z organami administracji państwowej na etapie uzyskiwania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej – piszą działacze stowarzyszenia w liście do ministra.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here