Zaniżanie odszkodowań. Sposób nr 3: nieoryginalne części.

301

Czy stosowanie zamienników części jest dopuszczalne? Tak, ale tylko i wyłącznie w przypadku, gdy wymieniana po wypadku część była już wcześniej nieoryginalna lub też była uszkodzona przed zdarzeniem likwidowanym przez ubezpieczyciela. W takim przypadku zastosowanie nowej, oryginalnej części doprowadziłoby do wzrostu wartości pojazdu, czyli do wzbogacenia jego właściciela. W pozostałych przypadkach stosowanie zamienników jest nieuzasadnione.

W kolejnym numerze przedstawimy Państwu, w jaki sposób bronić się przed zaniżeniem wartości kosztorysu przez ubezpieczyciela, amortyzującego wartość części niezbędnych do naprawy lub też proponującego zamienniki części oryginalnych.

Cały czas zapraszamy naszych Czytelników do podzielenia się z nami swoimi doświadczeniami w bojach z firmami ubezpieczeniowymi – tel. 71 3872131 lub redakcja@nowagazeta.pl.14

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here