Sprawdzian szóstoklasistów już za nami

647
Wielka chwila dla uczniów SP nr 2 w Trzebnicy - rozpoczęcie pierwszego dla nich egzaminu.

Do sprawdzianu musieli przystąpić wszyscy uczniowie klas szóstych, ponieważ udział w nim jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik nie wpływa na oceny na świadectwie, ale może mieć znaczenie przy wyborze szkoły. Jednak bez względu na wszystko każdy absolwent szkoły podstawowej znajdzie dla siebie miejsce w gimnazjum.

W Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy wszyscy uczniowie klas szóstych byli na sprawdzianie obecni.

-Sprawdzian przebiegał bardzo sprawnie – powiedziała dyrektorka Grażyna Kantecka. – Nie było żadnych nieprzewidzianych zdarzeń. Gościliśmy panią Grażynę Miodek, obserwatorkę z Kuratorium Oświaty. W pierwszej części uczniowie pisali sprawdzian z języka polskiego i matematyki; przedmiotem drugiej części był język obcy, w naszej szkole większość młodzieży zdecydowała się na język niemiecki. Język angielski wybrała tylko jedna osoba. W czasie trwającej około godziny przerwy dzieci otrzymały posiłek: kanapki przygotowane przez rodziców. Teraz z nadzieją czekamy na wyniki.

Maciej Janicki, uczeń szkoły nr 2 w Trzebnicy tak wspomina sprawdzian: – Test był bardzo prosty, o wiele łatwiejszy od próbnego. Myślę, że powinno być dobrze, właściwie to jestem tego pewien. Rodzice bardzo przeżywali, czekali na koniec i pytali jak mi poszło. Myślę, że oni też powinni być zadowoleni z moich wyników.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here