Patron znany całemu światu

830

W środę 1 kwietnia około godziny 11 uczniowie wraz z gronem pedagogicznym  przeszli od Powiatowego Zespołu Szkół do kościoła im Świętej Trójcy. Nad ich bezpieczeństwem czuwała żmigrodzka policja, a na czele szedł poczet sztandarowy. Mszy Świętej przewodniczył ks. Krzysztof Śliwa, który w swoim kazaniu skłaniał słuchaczy do refleksji na temat: ” kim ja dzisiaj jestem, co sobą reprezentuję”. „Prosty katecheta” jakim się nazwał ksiądz Krzysztof przyrównywał, nieobecność tych, którzy powinni tu być a ich nie ma, do zdrady judaszowej. Nawoływał do pamięci o Janie Pawle II i o tym co chciał nam przekazać.

Mszę odprawił ks. Krzysztof Śliwa.
Mszę odprawił ks. Krzysztof Śliwa.

Po mszy odbyła się akademia w Zespole Placówek Kultury, którą poprowadzili uczniowie. Na wstępie głos zabrał dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie – Jan Czyżowicz, który wspominał czasy kiedy Karol Wojtyła został papieżem oraz rok 2004, w którym wybrano patrona dla szkoły.

Pamiątkowa tablica patrona szkoły.
Pamiątkowa tablica patrona szkoły.

Pamiętam ten dzień, w którym nasza społeczność, uczniowie, rodzice i nauczyciele jednogłośnie zdecydowali, że naszym patronem będzie Jan Paweł II. To było wielkie święto dla nas. Pamiętam jak pisaliśmy listy do Watykanu i do kurii, abyśmy mogli nadać imię polskiego papieża dla naszej szkoły – mówi Jan Czyżowicz. – Jestem dumny z pracy w szkole o takim imieniu, gdzie młodzież nasza pokazuje, że realizuje drogę Jana Pawła II, dzisiaj świętego. – dodaje na koniec dyrektor.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here