Dzieci nie pojadą do Jarosławca

167

Uczniowie szkoły specjalnej od wielu lat wyjeżdżają na turnusy rehabililtacyjne do ośrodka w Jarosławcu. Turnusy takie są formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności oraz pobudzenie i rozwijanie zainteresowań. Dla wielu dzieci jest to również jedyna okazja wyjazdu nad morze.

Na pytanie Czytelniczki odpowiedziała dyrektorka PCPR w Trzebnicy Zofia Kaczmarek: –Dokonany przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podział środków na rok 2015 nie pozwala nam na dofinansowanie wszystkich zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne. 

W związku ze znacznym niedoborem środków finansowych PFRON, PCPR w Trzebnicy wraz z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych podjęło decyzję o dofinansowaniu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży uczącej się i niepracującej, niekorzystającej z w/w formy pomocy w roku poprzednim.

Jednocześnie informuję, że dofinansowanie w roku 2015 otrzymali wychowankowie Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno – Wychowawczych w Trzebnicy oraz innych szkół, którzy nie korzystali z dofinansowania w roku 2014 -wyjaśniła dyrektorka.

Jak nas poinformowała Lila Zajączkowska od wielu lat zajmująca się organizacją wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne w PZSPSW, jedynie cztery osoby otrzymały dofinansowanie z PCPR, pozostali wychowankowie skorzystali z dopłaty w roku ubiegłym. W tej sytuacji grupa dzieci jest zbyt mała i turnusu nie będzie.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here