Powiatowy Turniej „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”

324

Celem turnieju jest propagowanie wśród uczniów właściwego zachowania na drodze, przestrzegania przepisów i zasad ruchu drogowego, udzielania pomocy przedmedycznej oraz wykazania się umiejętnością jazdy rowerem po torze przeszkód.

W tegorocznej rywalizacji wzięło udział 11 czteroosobowych reprezentacji szkół podstawowych naszego powiatu. Turniej otworzyli: dyrektor Szkoły Podstawowej w Powidzku Jerzy Siuda i wiceburmistrz gminy Żmigród Zdzisław Średniawski, podkreślając iż edukacja związana z bezpieczeństwem na drodze zawsze pozytywnie procentuje na każdym etapie naszego życia. Następnie uczniowie zostali zapoznani przez organizatorów konkursu – Pawła Bybla i policjantów: aspiranta sztabowego Andrzeja Garncarka i aspiranta Sylwestra Matuszewskiego z obowiązującymi wymogami testu teoretycznego i jazdy praktycznej rowerem.

Część teoretyczna przygotowana przez Komendę Powiatową Policji składała się z 35 pytań dotyczących: przepisów, zasad i skrzyżowań w ruchu drogowym oraz pomocy przedmedycznej. Etap drugi to przejazd po elementach toru przeszkód: wisząca bramka, korytarz z desek, przenoszony przedmiot, slalom – żmijka, rynna, ósemka oraz zatrzymanie w wyznaczonym miejscu. Największe emocje związane były z przejazdem na rowerze, który przysporzył uczniom sporo trudności. Po podliczeniu części teoretycznej w czołówce, podobnie jak w poprzedniej edycji, uplasowały się reprezentacje: SP Uraz, SP nr 2 Trzebnica i SP Powidzko. Rozstrzygającym elementem konkursu okazał się bardzo dobry przejazd rowerem gospodarzy turnieju, którzy uzyskali w sumie tylko 17 punktów karnych, natomiast rywale z SP Uraz 58 pkt., a SP nr 2 Trzebnica 103 punkty.

Klasyfikacja końcowa turnieju:

1. SP POWIDZKO – Julia Czajka, Nikola Serewiś, Patryk Łukaszewski, Kamil Rękas;

2. SP URAZ – Magdalena Pałka, Oliwia Balcerzak, Łukasz Stawiski, Tymoteusz Foltyński;

3. SP nr 2 TRZEBNICA;

4. ZS PRUSICE;

5. SP nr 3 OBORNIKI ŚL.;

6. SP nr 2 OBORNIKI ŚL.;

7. SP CZESZÓW;

8. SP KUŹNICZYSKO;

9. SP ŻMIGRÓD;

10. SP PĘGÓW;

11. SP nr 3 TRZEBNICA.

Na zakończenie turnieju wręczono wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy i statuetki a zespołom, które zajęły czołowe miejsca puchary i medale. Wyróżniono najlepszego zawodnika turnieju – ucznia SP nr 2 Trzebnica Karola Spychałę, który najlepiej opanował przepisy ruchu drogowego i bezbłędnie przejechał tor przeszkód. Zwycięski zespół z SP Powidzko będzie reprezentował nasz powiat w turnieju strefy wrocławskiej.

Dyrektor SP Powidzko Jerzy Siuda podziękował wszystkim zebranym za udział w konkursie, a szczególne słowa podziękowania przekazał Komendzie Powiatowej w Trzebnicy za wieloletnią współpracę w organizacji tego turnieju.

Paweł Bybel

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here