Emeryci i rodziny wielodzietne zapłacą więcej

178

Przyjęta uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu wysokości tej opłaty, utrzymuje w dotychczasowych wysokościach stawki podatku śmieciowego 11 zł miesięcznie od osoby dla tych którzy segregują odpady i 18 zł miesięcznie od osób, które nie zbierają śmieci w sposób selektywny.

Nowa uchwała nie przewiduje żadnych ulg w opłatach. Jak czytamy w uzasadnieniu, jest to spowodowane nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ma zmieniać zapis rady, który do tej pory uprawniał Radę Miejską do wprowadzania ulg i zwolnień przedmiotowych.

Dotychczas obowiązywały ulgi dla rodzin posiadających co najmniej troje dzieci, a także dla osób, które ukończyły 67 rok życia. Jeśli zadeklarowali, segregowanie odpadów, ich stawka na osobę wynosiła 9 złotych.

1 KOMENTARZ

  1. Prawidłowo! Już jest po wyborach można teraz podnosić podatki. Grupa prawidłowa. Emeryci i rodziny wielodzietne maja stałe dochody od nich można wyegzekwować należności a od innych będzie juz trudniej.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here