Bezpieczeństwo żywności – Dzień Zdrowia

387
źródło: http://www.who.un.org.pl/
W tym roku tematem przewodnim będzie bezpieczeństwo żywności.

Jak informuje lek. med. Renata Widłak – Stępień, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Trzebnicy, niebezpieczna żywność może prowadzić do wielu problemów ze zdrowiem, takich jak biegunki, choroby wirusowe (pierwsze przypadki zakażenia wirusem Ebola związane były ze skażonym mięsem dzikich zwierząt), problemy z płodnością, zaburzenia rozwoju i nowotwory.

Renata Widłak – Stępień

Renata Widłak-Stępień przypomina, że obowiązek opracowania i wdrażania odpowiednich procedur opartych na zasadach systemu HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli opracowany w latach 60. XX wieku w USA) został nałożony na poszczególnych przedsiębiorców prowadzących zakłady produkcji i obrotu żywnością .

Do opracowania  procedury punktem wyjścia są stosowane w zakładach zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), które są podstawą do spełniania wymagań higieniczno – sanitarnych. Powyższy obowiązek dotyczy też przedsiębiorców którzy prowadzą działalność w zakresie sprzedaży żywności na targowisku. Za produkowaną i wprowadzaną do obrotu żywność odpowiedzialność ponosi jej producent lub dystrybutor, w tym hurtownik – przypomina.

Renata Widłak-Stępień dodaje, że obowiązek zarejestrowania zakładu oraz uzyskania zatwierdzenia  przez inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez danego przedsiębiorcę, dotyczy poszczególnych zakładów danego przedsiębiorcy.

Również osoby zajmujące się produkcją pierwotną  (np. uprawa zbóż, warzyw, owoców, zbiór runa leśnego) są zobowiązane do zgłaszania się do siedziby właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej celem dokonania rejestracji prowadzonej działalności. Rejestracja jest bezpłatna.  Niedokonanie tego obowiązku będzie skutkować nakładaniem kar pieniężnych – mówi inspektor i przytacza wskazówki dla konsumentów:

– Czytaj etykiety podczas robienia zakupów i przygotowywania posiłków.

– Dowiedz się, w jaki sposób należy przygotowywać i przechowywać potrawy z innych kultur, których nie znasz (np. sushi).

– Unikaj przypalania podczas smażenia, grillowania i pieczenia żywności, ponieważ mogą wtedy powstawać toksyczne substancje chemiczne.

 

Czytaj etykiety podczas robienia zakupów i przygotowywania posiłków.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here