Warsztaty dziennikarskie w NOWej

251

W zeszłym miesiącu gościliśmy jedenaścioro uczniów gimnazjum sportowo-językowego. Wszyscy chodzą do tej samej klasy i postanowili, że sprawdzą swój talent dziennikarski oraz ile mogą się nauczyć w ciągu jednego dnia. Tylko jedna gimnazjalistka wcześniej redagowała gazetkę szkolną, pozostali z pracą dziennikarską po raz pierwszy zetknęli się podczas warsztatów. Młodzież przez niespełna trzy godziny poznała tajniki zawodu, a także popróbowała własnych sił w przygotowaniu i zredagowaniu jednej strony gazetowej.

–  To jest tylko jeden z pomysłów naszych uczniów. Mieliśmy także warsztaty prawnicze, aktorskie, menedżerskie. Dzieci inspirowały się pracą rodziców. To rodzice zapraszają uczniów i wdrażają w tajniki swoich zawodów – wyjaśniła opiekunka klasy Bogusława Łukaniec.

Dzień w NOWej gazecie został podzielony na trzy części. Najpierw gimnazjaliści zwiedzili redakcję i dowiedzieli się, jak powstaje gazeta.

Później odbyło się redakcyjne kolegium, które miało zdecydować o tematach, nad którymi będą pracować, Po „burzy mózgów” zdecydowali przez głosowanie, że powstanie reportaż „dzień z życia gimnazjalisty”, wywiady z dziećmi i dorosłymi odpoczywającymi w parku przy ul. Leśnej oraz tekst sponsorowany, reklamujący delikatesy. Indywidualne przygotowanie do zadań było tyle intensywne, co krótkie. Adepci musieli szybko opanować czekające ich zadanie i… wyjść w teren „na materiał”.

„Wywiadowcy” przećwiczyli wcześniej uśmiech, wytrenowali formułkę przedstawiania się i zapamiętali pytania, jakie będą zadawać przechodniom; „agenci reklamy” przygotowali superofertę, która wręcz zmusi klienta do zakupienia tekstu reklamowego. Tylko jedna grupa pozostała w redakcji i zabrała się do czytania.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here