Czym się kierować przy wyborze szkoły

731

Pomoc  doradcy zawodowego

Najlepszym rozwiązaniem byłby wybór wspólny. Rodzice mają wiedzę i doświadczenie życiowe, ale nie mogą zapominać, że wybierany jest zawód, który ich dzieci będą wykonywały może przez całe swoje życie. Mają prawo brać udział w planowaniu własnej przyszłości. Najlepiej, aby wyboru dokonać zgodnie z maksymą: „Rób to, co kochasz, a będziesz kochał to, co robisz.” Bogumiła Łukaniec, doradca zawodowy w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy radzi tak: – Trzeba uwzględnić zdolności i zainteresowania ucznia. Dobrze jest zasięgnąć opinii nauczycieli, bo spojrzenie wszystkich zainteresowanych da pełniejszy obraz. Bardzo ważne jest także zdanie samego młodego człowieka, bo wybór dotyczy jego przyszłej nauki. Obecnie w wielu szkołach są doradcy zawodowi i można, a nawet należy, skorzystać z ich pomocy. Taka osoba ma wiedzę i szereg narzędzi do zbadania predyspozycji zawodowych ucznia. Gdy szkoła nie zatrudnia doradcy zawodowego, można znaleźć takiego specjalistę w poradni.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze szkoły

Czynniki, które rodzice powinni uwzględnić wymienia psycholog z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej NASZ ŚWIAT – Anna Szafran:

– Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa-  należy sprawdzić, czy wybrana szkoła jest w bezpiecznym miejscu, czy dobry jest dojazd lub dojście do niej, czy jest daleko od miejsca zamieszkania. Odległość od domu nie może być jednakże głównym kryterium.

– Atmosfera w szkole – uczeń musi się dobrze czuć w swojej szkole, trzeba więc sprawdzić, czy jest ona miejscem przyjaznym. Warto zasięgnąć opinii uczących się w tej szkole i ich rodziców. Dobrym pomysłem są odwiedziny w czasie dni otwartych, aby poznać klimat placówki.

– Rodzaj i ilość zajęć pozalekcyjnych- ważne jest, aby w nowej szkole uczeń mógł rozwijać swoje pasje, trzeba więc sprawdzić, czy prowadzone tam zajęcia pozalekcyjne odpowiadają zainteresowaniom dziecka.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here