Uczniowie z Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie w programie „Młody Obywatel” – CEO

236
Spotkanie z pasjonatem mapowania Arturem Maciągiem w Zespole Szkół Dwujęzycznych w Żmigrodzie.

Zajmowaliśmy się przestrzenią publiczną, czyli tym, jak wygląda nasza najbliższa okolica, czy jest przyjazna dla mieszkańców, czy umożliwia bezpieczne i ciekawe spędzanie wolnego czasu oraz zastanawialiśmy się jak ją uatrakcyjnić! Wybraliśmy temat projektu: „Lokalni architekci – funkcjonalność i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej”. W ten sposób pojawiła się grupa Młodzi Architekci z Rataja. Czas realizacji projektu upłynął, zadania zostały wykonane i okazało się, że chcemy więcej…

Pojawił się pomysł udoskonalenia map, który realizowała grupa młodych aktywnych w składzie: Konrad Bagiński, Szymon Bacański, Dominik Borkowski, Dawid Byrski, Błażej Jackowiak,  Aleksander Kędzierski, Marcin Ławniczak, Bartłomiej Ostromecki, Patryk Piekarski,  Mikołaj Waszkiewicz, Radosław Zazulczak.

Poprosiliśmy o spotkanie pasjonata mapowania Artura Maciąga, który przybliżył młodym architektom z Rataja tematy dotyczące pracy w terenie związanej z mapami społecznościowymi, w tym: aplikacje mobilne, zdjęcia sferyczne, pracę z google StreetView, używanie Pagemana w mapach Google. W trakcie spotkania pojawiła się propozycja projektu znacznej poprawy map elektronicznych Żmigrodu i okolic w zakresie: drogi (kierunki, geometria), budynki (adresacja, bryły 3D), obiekty (nazwy, telefony kontaktowe, witryny internetowe, recenzje), cieki wodne (weryfikacja, nadanie nazw i poprawa geometrii). Spotkało się to z wielkim entuzjazmem grupy projektowej i zabraliśmy się do pracy, nawiązaliśmy współpracę z biurem promocji gminy chcąc włączyć nasz projekt w obszar strategii marketingowej gminy Żmigród w celu promowania gminy i jej aktywności.

Joanna Ładowska – opiekun projektu „Lokalni architekci”

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here