Sejm odrzucił projekt obywatelski

105
Stowarzyszenie chciało powrotu do zasady, że to rodzice decydują o wieku rozpoczynania przez dziecko nauki, czyli zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków.

Przypomnijmy, że zgodnie z nowymi przepisami, od września tego roku wszystkie dzieci 6-letnie będą musiały pójść do pierwszej klasy. Przed zmianami, to rodzice decydowali czy chcą posłać dzieci w wieku 6 czy 7 lat do szkoły.

W roku szkolnym 2014/2015 rodzice dzieci urodzonych w drugiej połowie 2008 roku mieli jeszcze wybór: czy posłać dziecko do szkoły, czy nie. Od roku szkolnego 2015/2016 takiej możliwości już nie będzie.

Dlaczego rodzice nie chcą posyłać dzieci do szkoły wcześniej? Wielu uważa, że taka zmiana ma spowodować wprowadzenie na rynek pracy młodszych roczników, co ma pomóc systemowi emerytalnemu. Niektórzy rodzice nie chcą „zabierać dzieciom dzieciństwa”.

Pedagodzy, nauczyciele w zdecydowanej większości podkreślają, że jeżeli chodzi o intelektualne przygotowanie dzieci do nauki w pierwszej klasie, to większość przygotowana jest doskonale, natomiast niektóre nie radzą sobie emocjonalnie ze zmianą otoczenia i „pójściem do szkoły”.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here