Adam Klementowski – zDolny Ślązaczek !

807

Konkurs jest wydarzeniem cyklicznym, w tym roku odbyła się jego XII edycja. Udział wziąć mogli wszyscy uczniowie szkół podstawowych z całego województwa. Organizatorami są: dolnośląski kurator oświaty, samorząd województwa dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Adam jest mieszkańcem Małuszyna, uczniem szóstej klasy szkoły podstawowej. O swoich zainteresowaniach mówi tak: – Lubię czytać książki, szczególnie mitologię grecką i grać na komputerze. Jest uzdolniony ze wszystkich przedmiotów, jednak jak sam stwierdził -woli matematykę. O swoim zainteresowaniu nauką powiedział: – Jak coś się umie, to się to lubi. Od kilku lat chodzi na koło matematyczne. Uczestniczy także w wielu innych konkursach, m.in. Odyseja Umysłu, Dolnośląskie Mecze Matematyczne, w których także osiąga sukcesy.

Do konkursu przygotowywały go dwie nauczycielki: Jowita Pietrzykowska-Dziwak z matematyki i Edyta Kozicka z języka polskiego. Obie Panie stwierdziły, że Adam jest świetnym, bystrym uczniem, z którym bardzo dobrze się współpracuje. Przygotowania odbywały się na dodatkowych, indywidualnych zajęciach. Oprócz tego Adam, jak sam powiedział, bardzo dużo uczył się w domu. Materiał, który musiał opanować, znacznie wybiegał poza podstawowy program nauczania.

Nagrodą dla laureatów konkursu, jest zwolnienie z pisania testów szóstoklasisty. Każdy z nich automatycznie otrzymuje z nich maksymalną ilość punktów. Prestiż z jakim związane jest bycie laureatem tego konkursu znacznie ułatwia dostanie się do dowolnie wybranego gimnazjum. Dodatkowo zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe, które zostaną rozdane na uroczystej gali. Odbędzie się ona najprawdopodobniej na początku kwietnia, w Filharmonii Wrocławskiej im. Witolda Lutosławskiego.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here