Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu

244

Jak informuje lek. med. Renata Widłak – Stępień, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Trzebnicy, rozpoczęto ogólnopolską kampanię społeczną realizowaną w ramach profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Kampania potrwa do końca 2016 roku; w trakcie jej trwania pojawią się spoty telewizyjne i radiowe, broszury, ulotki edukacyjne i plakaty,  billboardy oraz spoty na nośnikach LCD w tramwajach i autobusach. Wzmocnieniem dla działań w mediach będą imprezy w środowiskach lokalnych realizowane przez wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, a także poradnictwo prowadzone przez przeszkolony personel medyczny.

Celem kampanii prowadzonej pod hasłem „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Główną grupą docelową kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy.

Według badań GIS z 2012 roku 2,2 proc. polskich kobiet w ciąży przyjmuje środki uspokajające lub nasenne, 7 proc. pali papierosy, a aż 10,1 proc. spożywa alkohol. Dodatkowo 22,5 proc. ciężarnych jest codziennie narażonych na wdychanie dymu tytoniowego w domu. O ile 90,2 proc. kobiet, uznaje aktywne palenie tytoniu jako wysoki czynnik ryzyka dla rozwijającego się płodu, to świadomość na temat szkodliwości picia alkoholu jest dużo niższa – przytacza szokujące dane Renata Widłak-Stępień.

Nadal wiele Polek uważa, że picie niewielkich ilości alkoholu w trakcie ciąży nie jest szkodliwe dla płodu – 2,5 proc. Niektóre z nich są zdania, że picie dużych ilości alkoholu nie jest w ogóle ryzykowne. Niepokojącym jest również fakt, że aż 56,5 proc. kobiet ciężarnych nie uzyskało od lekarza informacji na temat skutków spożycia alkoholu w ciąży. Co gorsza, 1,4 proc. Polek dowiadywało się w gabinecie lekarskim, że picie małej ilości alkoholu w ciąży jest dopuszczalne lub nawet zalecane. W konsekwencji w 2012 roku u 0,5 proc. badanych dzieci z wadami wrodzonymi stwierdzano cechy alkoholowego zespołu płodowego, czyli FAS, w postaci m.in. niedorozwoju płytek paznokciowych, krótkich szpar powiekowych, braku rynienki nosowo-wargowej, zeza, cienkiej górnej wargi i krótkiej szyi – przestrzega inspektor sanitarny.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here