Stypendia dla uzdolnionej młodzieży

119

Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego z dniem 31 marca kończy nabór wniosków na stypendia dla uczniów, wybierających się do liceów. Pozostało jeszcze około 18 miejsc. W oparciu o to stypendium zdolni uczniowie mogą zdobywać wiedzę w najlepszych liceach w kraju. Twórcy fundacji wychodzą z założenia, że nie tylko w wielkich miastach rodzą się przyszli nobliści. Informacje i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.efc.edu.pl. Stypendia przeznaczone są dla gimnazjalistów, którzy zamieszkują stale w miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców, uzyskali 4,50 jako średnią ocen w I semestrze III klasy gimnazjum lub uzyskali tytuł finalisty (także laureata) konkursu przedmiotowego oraz zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym średni dochód na osobę wynosi poniżej 900,00 zł netto miesięcznie. EFC współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej, jest też laureatem prestiżowego konkursu „Dobre Stypendia”.
Stypendium wynosi 11 tys. zł.
Link do terenowego koordynatora EFC : https://www.efc.edu.pl/pl/jak_pomagamy/kontakt_z_koordynatorem, można też kontaktować się z biurem: Igor Brewka, tel. 606 770 955, biuro@efc.edu.pl.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here