Kolejna książka o Żmigrodzie

429
Paweł Becela (siedzi) podczas promocji podpisywał swoje książki.

Mam już trzy książki na swoim koncie: historia Żmigrodu do roku 1945, po 1945 r. oraz historia żmigrodzkiej parafii. Pierwsza książka rozeszła się bardzo szybko. Cieszę się, że było takie zapotrzebowanie na wiedzę o historii miasta. Gdy książka zniknęła z półek księgarń, pojawiły się pytania: gdzie jeszcze można ją dostać, czy ja nie mam jakichś egzemplarzy. Właśnie to zainteresowanie było jednym z głównych powodów decyzji, że musi zostać wznowiona. A gdy zapadła decyzja o wznowieniu, to musiała także o poprawieniu i uzupełnieniu. I tak też się stało. Nowe wydanie zostało poszerzone – powiedział Autor i opowiedział, jak docierał do nowych materiałów, właśnie dzięki ukazaniu się pierwszego wydania oraz jego pracy w centrum. – Większość źródeł jest niemieckich. Rozmawiałem m.in. z turystami, którzy opowiadali o historii swoich rodziców, którzy np. pracowali w pałacu. Poznałem kilka nowych osób, które udostępniły mi materiały. Dotarłem również do przedwojennych żmigrodzkich gazet: Trachenberger Zeitung oraz Wochenblatt. Nieocenionym źródłem informacji okazały się materiały parafii żmigrodzkiej, które udostępnił mi ksiądz proboszcz – powiedział Paweł Becela.

Opowiadając o zmianach wprowadzonych w wydaniu drugim, zaznaczył też, że trochę inaczej ujął część poświęconą historii nazwy miasta; w drugim wydaniu uwzględnił także wyniki badań polskich uczonych, gdy w pierwszym wydaniu ograniczył się do strony niemieckiej, która przez 700 lat miała wpływ na dzieje miasta.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here