XV Powiatowy Konkurs Interpretacji Poezji Dziecięcej

151

Dzieci recytowały wiersze Jana Brzechwy.

Oto zwycięzcy:

I miejsce: Kalina Krzemianowska SP nr 2 Trzebnica; Natalia Łesak SP Piotrkowice

II miejsce: nie przyznano

III miejsce : Weronika Wawrzyniak ZS Czeszów; Julia Kręgulewska SP Kuźniczysko; Maria Wręczycka SP Prusice; Jan Wrzos – Kuśmirek SP nr 3 Trzebnica

Laureaci otrzymali z rąk dyrektorki Zespołu Szkół w Czeszowie Elżbiety Kędry dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymali również dyplomy i nagrody rzeczowe, a opiekunowie podziękowania za przygotowanie swoich uczniów do konkursu. Konkurs odbył się pod patronatem Stowarzyszenia Oświatowego „Sowa”. Koordynatorem konkursu była  Wioletta Kubiak – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

Wioletta Kubiak

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here